Course categories

Miscellaneous 
 История на българската външна политика ( след 1944 г.)Summary
 Съвременна история на България историциSummary
 Извори и историография на съвременната българска историяSummary
 История на най-новото време ФЖМКSummary
 Имперски етнонационални модели в Централна Европа през 19-20 в.Summary
 Съветският фактор в Източна ЕвропаSummary
 Преходът в Източна ЕвропаSummary
 Международни отношения в Източния блокSummary
 Наследството на Студената война МП КризиSummary
 EUEI: History of Europe (1st year)Summary
 EUEI: History of International Relations (3rd year)Summary
 Външна политика на България
 Гражданско образование.История и съвременни измеренияSummary
 История на Балканските народи Summary
 История на българската външна политика (1879-1944)Summary
 История на ЕвропаSummary
 История на САЩ зад. 2016-2017Summary
 История на Северна АмерикаThis course requires an enrolment keySummary
 Нова българска история
 Политически партии и партийни системи, 1878-1944Summary
 Съвременна балканска история - упражненияSummary
 Съвременна балканска история Историци, МСЮЕSummary
История на САЩ 
 Власт, демокрация и пропаганда: история на САЩ през ХХ век This course requires an enrolment keySummary
 Социалноикономически, политически и културни процеси в САЩ през ХХ век /редовни/Summary
 История на Северна АмерикаThis course requires an enrolment keySummary
Международни отношения 
 Проблеми на международната, регионална и национална сигурностSummary
 Въведение в международните отношенияSummary
PostDoc 
Journalism 
 Международна журналистика - САЩSummary
Cultural Diplomacy 
 Multi-track Diplomacy in the Geopolitics of the 21st CenturyThis course requires an enrolment keySummary
Учебни ресурси в Мудъл 
 Колекция статии и библиография на тема "Студената война на Балканите"This course requires an enrolment keySummary